top of page

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Wat is een API?

 

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij een API?

 

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij het WAC Team kan een API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet een API?

 

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.

  • Eerste contact: De API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten.

  • Coördinatie + doorverwijzing: Nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.

  • Opvolging: De API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.

 

De API gaat altijd discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Wanneer er iets gemeld moet worden aan een andere instantie dan gebeurt dat steeds na overleg met de melder.

 

De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van onze club.

Wat doet een API niet?

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.

  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.

  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Hoe kan je onze API bereiken?

 

De API-personen binnen onze club zijn Veronique Belleter en Cindy Beyers. Via mail kan u Veronique bereiken: wacteamsecretaris.v@gmail.com en
Cindy via: wacteamnextgeneration@outlook.com  Of via ons communicatieplatform Twizzit door een chat te sturen.

Voor meer info kan u terecht bij Cycling Vlaanderen: https://cycling.vlaanderen/meldpunt/ethiek

bottom of page