Panathlon_edited.png

Panathlon verklaring /  gedragscode

Wij dragen ethiek hoog in het vaandel.

 

WAC TEAM vzw ondersteunt de Panathlonverklaring.

Dit betekent dat wij als club volgende gedragsregels naleven:

 • Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.

 • Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 • Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • Daarom onderschrijft WK NWB formeel het ”Panathlon charter over de rechten van het kind van de sport”:

 • Alle kinderen hebben het recht:

  • Sport te beoefenen

  • Zich te vermaken en te spelen

  • In een gezonde omgeving te leven

  • Waardig behandeld te worden

  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen

  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

  • In veilige omstandigheden aan sport te doen

  • Te rusten

  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 

Clubwaarden / gedragscode

 

Met deze ‘gedragscode’ willen we aanduiden welke waarden we in de club belangrijk vinden.

De club onderschrijft de waarden zoals die in de Panathlon-verklaring (zie hierboven) zijn onderschreven:

 • we behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.

 • we gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de wielersport in al zijn aspecten bij de club in een sportieve, veilige en amusante sfeer.

 • we vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.

 • we houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.

 • we gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van de club; we gebruiken alle zaken met de nodige eerbied.

 • indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) waar die thuis hoort en brengen we deze op een constructieve manier aan.

 • we appreciëren elke sportieve prestatie van anderen en zijn groot in winst en verlies.

 • we hebben respect voor de vrijwilligers, voor de dromen van sporters en voor de doelstelling van de club om alle sporters de kans te geven zich te ontwikkelen en te ontplooien.

 • tijdens de sportactiviteiten van de club en op wedstrijden wordt niet gerookt, zijn drugs en doping niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar.