top of page

ETHISCH CHARTER WAC TEAM

 

Met dit charter willen wij een statement maken dat het WAC Team de ethische normen respecteert en handelt met een onberispelijke integriteit.

Zowel de renners, de ouders, de sponsors en vele sympathisanten verwachten van het WAC Cycling Team dat wij handelen met respect voor waarden en normen die vastgelegd zijn en ook gerespecteerd worden. Vooreerst volgt het WAC Team de code volgens de panathlon verklaring, maar onze club wil verder gaan dan deze maatregel.

Het WAC Team wil een voorbeeld zijn als sportvereniging en handelt op een ethische en verantwoorde manier op verschillende dimensies. Dit charter wordt gesteund door iedereen die door WAC Team ingeschakeld wordt voor taken behorende bij de werking van de club.

  • Kwalitatieve opleiding met respect voor ieder individu.

  • Fairplay tijdens beoefening van sport tov medesporters, officials en medewerkers.

  • Fysiek en psychisch geweld wordt niet getolereerd in de club, net als pesten.

  • Respect voor holebi en transgender personen.

  • De club begrijpt dat wielrennen een investering vraagt en heeft begrip voor ieders financiële situatie.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

  • Aandacht voor gendergelijkheid.

  • Respect en solidariteit zijn waarden die de club hoog in het vaandel draagt.

  • De club heeft respect voor de ouders maar verwacht ook respect voor de medewerkers die zich vrijwillig inzetten om de jonge sporters hun hobby te laten uitoefenen.

  • WAC Team biedt de kans aan G-Sporters om hun hobby uit te oefenen met de nodige ondersteuning.

Deze lijst is niet limitatief en geeft enkel een aantal belangrijke aandachtspunten weer. Binnen de club hechten wij hier veel belang aan en het WAC Team staat steeds ter beschikking om eventuele zaken te bespreken.

Binnen de club doen wij het mogelijke om dit in goede banen te leiden. 

Indien u hierover vragen hebt, een opmerking of eventueel een situatie tegenkomt die niet past binnen dit charter, gelieve ons hier dan tijdig van te verwittigen via onderstaande kanalen.

Dit kan via mail info@wacteam.be

Veel informatie kan u bovendien vinden via de websites van Cycling Vlaanderen of Belgian Cycling, maar ook www.ethischsporten.be kan u meer toelichting geven.

CES.png
bottom of page